Pikapäevarühmad

Pikapäevarühma päevakava

 
12.00 – 14.00  Sõltuvalt tunniplaanist 1 kuni 2 tundi tööd oma klassi rühmas:
  • vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või ruumis;
  • kokkuvõte koolipäevast;
  • tundides alustatud ülesannete lõpetamine;
  • kodutööde tegemine;
  • lugemine.
 
13.30 – 14.00  Pikapäevasöök (tasumine arvete alusel, vajalik lapsevanema taotlus)
 
14.00 – 16.00  Tegevus ühisrühmades. Moodustatakse eraldi
 
1. klasside rühm;
 
2.-4. klasside rühm.
Tegevused rühmades toimuvad õpetajate töökavade alusel ning sisaldavad endas nii liikluskasvatust kui ka õppekavas väljatoodud üldpädevuste arendamist.
 
 
 
Pikapäevarühma ühe päeva toiduraha on 0,70 eurot.