10. ja 11. klassi uurimistööde ja praktiliste tööde teostamise etapid ja tähtajad

Uurimistöö ja praktilise töö teostamise etapid ja tähtajad

2019/2020 õppeaastal

(muudetud 5.09.2019)

Teostamise aeg

Õpilase tegevus

11. klass

 

1. september - 18. oktoober

Juhendajaga kokkuleppimine, teema täpsustamine.

Töökava ja ajagraafiku koostamine, esialgsete eesmärkide, uurimisküsimuste ja ülesannete sõnastamine, andmete kogumine

18. oktoober

Täpsustatud pealkirjaga ning eesmärkidega töö teemast tuleneva juhendaja kinnitusega ajakava esitamine koordinaatorile

29. oktoober – 21. detsember

Materjali läbitöötamine, analüüs

21. detsember – 28. veebruar

Töö kirjutamine, täiendamine

10.-31. jaanuar

Juhendaja vahearuande esitamine

31. jaanuar – 3. aprill

Töö kirjutamine, täiendamine

3. aprill – 15. aprill

Töö lõplik vormistamine arvutil, töö esitamine juhendajale

15. aprill – 21. aprill

Valmis ja juhendaja allkirjastatud töö esitamine koordinaatorile

21. aprill – 6. mai

Retsensioonide ja juhendajate hinnangu kirjutamine

4. mai -11. mai

Retsensiooniga tutvumine, kaitsmiseks valmistumine, esitluse koostamine

12. mai

Töö kaitsmine

10. klass

 

2. mai – 2. juuni

Teema valimine, lähtumine seejuures oma võimetest, teadmistest, juhendajaga kokkuleppimine.

12. mai

Osalemine 11. klasside uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmisel.