Koolivaheajad ja trimestrid

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

I vaheaeg                                         21. oktoober 2019 – 27. oktoober 2019

II vaheaeg                                         23. detsember 201 – 5. jaanuar 2020

III vaheaeg                                        24. veebruar 2020 – 1. märts 2020

IV vaheaeg (v.a 12. klassid)             20. aprill 2020 – 26. aprill 2020

V vaheaeg (v.a lõpuklassid)             10. juuni 2020 – 31. august 2020

Põhikool

Põhikoolis jätkame kolme trimestriga, õppetunnid algavad kell 8.05.

2019/2020. õppeaasta trimestrite ajad:

     I trimester           2. september 2019 – 22. november 2019

     II trimester          25. november 2019 – 6. märts 2020

     III trimester        9. märts 2020 – 9. juuni 2020

1. klassides ja I kooliastme väikeklassides on sõnaline hindamine ja kokkuvõtvad sõnalised hinnangud pannakse kaks korda õppeaastas. Ülejäänud põhikooli klassides toimib numbriline hindamine ja kokkuvõttev numbriline hinne pannakse iga trimestri lõpus. Kui individuaalse õppekava alusel õppivat õpilast hinnatakse sõnaliste hinnangutega, siis kokkuvõttev hinnang antakse iga trimestri lõpus.

Gümnaasium

Gümnaasiumis jätkame kolme trimestriga kursuste süsteemis, õppetunnid algavad hommikuti kell 8.30. Õppetunni pikkus on 75 minutit, ühes kursuses on 21 õppetundi. Ühes koolipäevas on maksimaalselt viis õppetundi. Kokkuvõttev hindamine toimub kursusepõhiselt.

2019/2020. õppeaasta gümnaasiumiastme trimestrite ajad ja õppekorraldus on järgmised:

I trimester 2. september 2019 kuni 22. november 2019 (55 koolipäeva) sh:

   • õppetöö 2. september 2019 kuni 8. november 2019 (45 koolipäeva);
   • arvestused 11. november 2019 kuni 15. november 2019 (5 koolipäeva);
   • valikained 18. november 2019 kuni 22. november 2019 (5 koolipäeva);

            II trimester 25. november 2019 kuni 6. märts 2020 (60 koolipäeva) sh:

   • õppetöö 25. november 2019 – 14. veebruar 2020 (50 koolipäeva);
   • arvestused 17. veebruar 2020 kuni 21. veebruar 2020 (5 koolipäeva);
   • valikained 2. märts 2020 kuni 6. märts 2020 (5 koolipäeva);

III trimester 9. märts 2020 kuni 9. juuni 2020 (60 koolipäeva) sh:

   • õppetöö 9. märts 2020 kuni 22. mai 2020 (48 koolipäeva);
   • arvestused 25. mai 2020 kuni 29. mai 2020 (5 koolipäeva);
   • valikained 1. juuni 2020 kuni 5. juuni 2020 (5 koolipäeva);
   • projektipäevad 8. juuni 2020 kuni 9. juuni 2020 (2 koolipäeva).