10. ja 11. klassi uurimistööde ja praktiliste tööde teostamise etapid ja tähtajad

Uurimistöö ja praktilise töö teostamise etapid ja tähtajad

2022/2023 õppeaastal

(muudetud 01.09.2022)

 

 

Teostamise aeg

Õpilase tegevus

11. klass 

 

1. september - 14. oktoober

Juhendajaga kokkuleppimine, teema täpsustamine. 

Töökava ja ajagraafiku koostamine, esialgsete eesmärkide, uurimisküsimuste ja ülesannete sõnastamine, andmete kogumine

17. oktoober

Vahearuande esitamine koordinaatorile (täpsustatud pealkirjaga ning eesmärkidega töö teemast tuleneva juhendaja kinnitusega ajakava)

20. oktoober – 22. detsember

Materjali läbitöötamine, analüüs

22. detsember – 9. aprill

Töö kirjutamine, täiendamine

10. aprill – 14. aprill

Töö lõplik vormistamine arvutil, töö esitamine juhendajale

17. aprill

Valmis ja juhendaja allkirjastatud töö esitamine koordinaatorile

18. aprill – 2. mai

Retsensioonide ja juhendajate hinnangu kirjutamine 

2. mai - 8. mai

Retsensiooniga tutvumine, kaitsmiseks valmistumine, esitluse koostamine

9. mai

Töö kaitsmine

10. klass 

 

2. mai – 2. juuni 

Teema valimine, lähtumine seejuures oma võimetest, teadmistest, juhendajaga kokkuleppimine.

9. mai

Osalemine 11. klasside uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmisel.