Jüri Gümnaasiumi õpetajad, tugispetsialistid ja teised õppe- ja kasvatusalal töötavad töötajad

Õpetajate tubade telefoninumbrid    

Õpetajad algkoolimaja II korrusel 

622 4222

Õpetajad algkoolimaja III korrusel 

622 4229

Õpetajad algkoolimaja IV korrusel

622 4298

Tehnoloogiaõpetajad õppekorpuse I korrusel

622 4216

Õpetajad õppekorpuse II korrusel

622 4219

Õpetajad õppekorpuse III korrusel

622 4223

Õpetajad õppekorpuse IV korrusel

622 4230

Õpetajate tuba keskosa II korrusel

622 4209

Õpetajad keskosa III korrusel

622 4226

Õpetajate tuba gümnaasiumimaja II korrusel

622 4241

Õpetajad gümnaasiumimaja III korrusel

622 4242

Kehalise kasvatuse naisõpetajad

622 4218

Kehalise kasvatuse meesõpetajad

622 4217

 

Õpetajate ja teiste õppekasvatustöö töötajate ametikohad, õpetatavad õppeained, kontaktid

Nimi

Ametikoht, õppeaine

Meiliaadress

Telefon

Aas, Marielle

Eesti keel

marielle.aas@jyri.edu.ee

 

Aasmäe-Pender, Anneli

Eesti keel ja kirjandus, ringijuht

anneli.aasmae-pender@jyri.edu.ee

 

Abel, Evelin Abi- ja asendusõpetaja evelin.abel@jyri.edu.ee  
Alas, Kristin Karjääriõpetus kristin.alas@jyri.edu.ee  

Alliksaar, Avelin

Psühholoog

avelin.alliksaar@jyri.edu.ee

 

Allikson, Annika

Inglise keel

Tööleping peatatud

 

Altroff, Liina

Koolijuht

liina.altroff@jyri.edu.ee

 

Anier, Piret

Aineõpetaja

piret.anier@jyri.edu.ee

 

Ausmees, Sandra

Klassiõpetus

sandra.ausmees@jyri.edu.ee

 

Avloi, Maarika

Keemia, ringijuht

maarika.avloi@jyri.edu.ee

 

Badalyan, Anna

Vene keel

anna.badalyan@jyri.edu.ee

 

de la Brena Rodriguez, Jorge Eduardo

Hispaania keel

jorge.eduardo@jyri.edu.ee

 

Brus, Kelly

Kehaline kasvatus

kelly.brus@jyri.edu.ee

 

Bõndina, Olga Vene keel olga.bondina@jyri.edu.ee  
Enok, Gerda Frederike Loodusained gerdafrederike.enok@jyri.edu.ee  

Erik, Inna

Saksa keel

inna.erik@jyri.edu.ee

 

Esajas, Evelyn

Valikkursus, ringijuht

sooklajuhataja@jyri.edu.ee

 

Freimann, Mari

Klassiõpetus, ringijuht

mari.freimann@jyri.edu.ee

 

Hagur, Mirje

Klassiõpetus, ringijuht, pikapäevarühm

mirje.hagur@jyri.edu.ee 

 

Hio, Esta

Inglise keel

esta.hio@jyri.edu.ee

 

Hokkanen, Liia

Soome keel

liia.hokkanen@jyri.edu.ee

 

Hütt, Merike

Eripedagoog

merike.hutt@jyri.edu.ee

622 4291

Joamets, Siiri

Klassiõpetus

siiri.joamets@jyri.edu.ee

 

Jukk, Annika

Käsitöö ja kodundus

annika.jukk@jyri.edu.ee

 

Juus, Jane Väikeklassi õpetaja jane.juus@jyri.edu.ee  
Jõemets, Markos-Johannes Matemaatika markos-johannes.joemets@jyri.edu.ee  

Jõemets, Rita

Klassiõpetus

rita.joemets@jyri.edu.ee

 

Järvik, Jüri

Abi- ja asendusõpetaja, pikapäevarühm

juri.jarvik@jyri.edu.ee 

 

Kalapüüdja, Marge

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

marge.kalapyydja@jyri.edu.ee 

 

Kald, Valev

Geograafia

valev.kald@jyri.edu.ee 

 

Kaldmäe, Kersti

Matemaatika, valikkursus

kersti.kaldmae@jyri.edu.ee 

 

Kalinin, Merke

Klassiõpetus, pikapäevarühm

Tööleping peatatud

 

Kalmer, Kaja

Loodusained

kaja.kalmer@jyri.edu.ee

 

Karpov, Lev

Abi- ja asendusõpetaja, vene keel

lev.karpov@jyri.edu.ee

 

Kasak, Kuuno

Muusikaõpetus, ringijuht

kuuno.kasak@jyri.edu.ee

 

Kask, Annika

Tugikeskuse juhataja, HEV koordineerija

tugikeskusejuhataja@jyri.edu.ee

622 4246

5551 0079

Kask, Janet

Väikeklassi õpetaja

janet.kask@jyri.edu.ee

 

Kask, Karin

Klassiõpetus, pikapäevarühm

Tööleping peatatud

 

Kasuk, Kristiina

Klassiõpetus, pikapäevarühm

kristiina.kasuk@jyri.edu.ee

 

Kaupmees, Veronica

Eripedagoog

veronica.kaupmees@jyri.edu.ee

 

Kekki, Tavo

Tehnoloogia

tavo.kekki@jyri.edu.ee

 

Keldo-Asi, Kairi

Klassiõpetus, pikapäevarühm

kairi.keldo-asi@jyri.edu.ee

 

Kensap, Heli

Abiõpetaja

heli.kensap@jyri.edu.ee

 

Kink, Marianne

Vene keel, ringijuht

marianne.kink@jyri.edu.ee 

 

Kloren, Anne

1.-5. klasside õppejuht ja HEV koordineerija, klassiõpetus

klassiopetus@jyri.edu.ee

622 4205

5551 5648

Kontson, Anneli

Matemaatika, valikkursus

anneli.kontson@jyri.edu.ee

 

Kook-Aljas, Kristel

Inglise keel, valikkursus, gümnaasiumiastme õppejuht, HEV koordineerija

kristel.kook-aljas@jyri.edu.ee

 

Koppel, Krista

Klassiõpetus

krsta.koppel@jyri.edu.ee

 

Koppel, Veronika

Sotsiaalpedagoog, karjääriõpetus

Tööleping peatatud

 

Korjus, Kristi

Matemaatika

kristi.korjus@jyri.edu.ee

 

Korobkova, Anastassia Vene keel anastassia.korobkova@jyri.edu.ee  

Kruuk, Kärt

Bioloogia, geograafia, valikkursus

kart.kruuk@jyri.edu.ee

 

Kukk, Kristi

Matemaatika

kristi.kukk@jyri.edu.ee

 

Kuurberg, Sirje

Kultuurilugu

sirje.kuurberg@jyri.edu.ee 

 

Kuusalu, Jane

Tantsuõpetus, ringijuht

jane.kuusalu@jyri.edu.ee

 

Käämer-Zirk, Madli

Klassiõpetaja

madli.kaamer-zirk@jyri.edu.ee

 

Külljastinen, Kristi

Inglise keel

kristi.kulljastinen@jyri.edu.ee

 

Kütt, Triin

Klassiõpetus, ringijuht

triin.kutt@jyri.edu.ee

 

Lagle, Helen

Tantsuõpetus, ringijuht

helen.lagle@jyri.edu.ee

 

Laid, Siiri

Eesti keel ja kirjandus

siiri.laid@jyri.edu.ee 

622 4231
503 4113

Lapitševa, Jekaterina

Vene keel

Tööleping peatatud

 

Lazareva, Aljona

Vene keel

aljona.lazareva@jyri.edu.ee

 

Laurand, Hairi

Muusikaõpetus, ringijuht

hairi.laurand@jyri.edu.ee

 

Laurits, Kristina Matemaatika, valikained kristina.laurits@jyri.edu.ee  

Laurents, Karl-Erik

Ajalugu

karl-erik.laurents@jyri.edu.ee

 

Leetjõe, Laur

Füüsika

laur.leetjoe@jyri.edu.ee

 

Leht, Sigre

Klassiõpetus, pikapäevarühm

sigre.leht@jyri.edu.ee

 

Lemmik, Maario

Matemaatika

maario.lemmik@jyri.edu.ee

 

Leppik, Marian

Eripedagoog

marian.leppik@jyri.edu.ee

 

Lentsius, Anne Abi- ja asendusõpetaja anne.lentsius@jyri.edu.ee  

Leukmann-Tamm, Aili

Klassiõpetus, pikapäevarühm

aili.leukmann@jyri.edu.ee 

 

Liiv, Külli

Klassiõpetus,  inimeseõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

kylli.liiv@jyri.edu.ee 

 

Lilander, Biby

Klassiõpetus

biby.lilander@jyri.edu.ee

 

Lippur, Kaiko

Matemaatika

kaiko.lippur@jyri.edu.ee

 

Loik, Helen

Kehaline kasvatus

Tööleping peatatud

 

Loodus, Kairit

Füüsika

kairit.loodus@jyri.edu.ee

 

Luik, Liina

Kehaline kasvatus

liina.luik@jyri.edu.ee

 

Lumijõe, Liivi

Muusikaõpetus, ringijuht

liivi.lumijoe@jyri.edu.ee

 

Marrandi, Nele

Eesti keel ja kirjandus

nele.marrandi@jyri.edu.ee

 

Martinson, Marianne

Logopeed

marianne.martinson@jyri.edu.ee

622 4229

Maurer, Hedda

Eesti keel ja kirjandus

hedda.maurer@jyri.edu.ee

 

Meriloo, Merje

Klassiõpetus

merje.meriloo@jyri.edu.ee

 

Merzin, Kaidi

Muusikaõpetus, ringijuht

kaidi.merzin@jyri.edu.ee

 

Mikk, Ingrid

Valikkursus, ringijuht

ingrid.mikk@jyri.edu.ee

 

Mänd, Kristi

Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

kristi.mand@jyri.edu.ee

 

Müller, Jelena

Inglise keel

jelena.muller@jyri.edu.ee

 

Nurk, Sirje

Inglise keel

sirje.nurk@jyri.edu.ee 

 

Nurmsalu, Kai

Klassiõpetus

kai.nurmsalu@jyri.edu.ee

 

Nurmsoo, Ene

Väikeklasside aineõpetaja

ene.nurmsoo@jyri.edu.ee

 

Ossipov, Robert

Ajalugu, ühiskonnaõpetus

robert.ossipov@jyri.edu.ee

 

Ots, Elve

Abi- ja asendusõpetaja

elve.ots@jyri.edu.ee

 

Otsus, Eero

Tehnoloogia

eero.otsus@jyri.edu.ee

 

Pajumets, Eliise

Kehaline kasvatus

eliise.pajumets@jyri.edu.ee

 

Pakkas, Lauri

Kehaline kasvatus

lauri.pakkas@jyri.edu.ee

 

Pani, Luisa

Matemaatika

Tööleping peatatud

 

Papp, Terje

Klassiõpetus, ringijuht, pikapäevarühm

terje.papp@jyri.edu.ee 

 

Pent, Martti

Kehaline kasvatus

martti.pent@jyri.edu.ee

 

Pihu, Linda

Klassiõpetus, tantsuõpetus, ringijuht

linda.pihu@jyri.edu.ee 

 

Piil, Monika

Klassiõpetus, pikapäevarühm

monika.piil@jyri.edu.ee

 

Pikk, Anu

Klassiõpetus

anu.pikk@jyri.edu.ee

 

Pulk, Kadri

Loodusained

kadri.pulk@jyri.edu.ee

 

Pusa, Signe Klassiõpetus Tööleping peatatud  

Rannala, Elisa

Noortejuht, valikkursus, ringijuht

Tööleping peatatud

 622 4206

Ratassepp, Mari

Eesti keel ja kirjandus

mari.ratassepp@jyri.edu.ee

 

Raud, Tiina

Maleõpetus

tiina.raud@jyri.edu.ee

 

Raudam, Pille  

Klassiõpetus, ringijuht

pille.raudam@jyri.edu.ee

 

Reinholm, Sirle

Ajalugu, ühiskonnaõpetus

sirle.reinholm@jyri.edu.ee

 

Remmel, Riina

Klassiõpetus

riina.remmel@jyri.edu.ee 

 

Remmelgas, Kristo 

Kehaline kasvatus

kristo.remmelgas@jyri.edu.ee

 

Remmet, Carolina

Matemaatika

carolina.remmet@jyri.edu.ee

 

Ridbeck, Rutt

Ringijuht

rutt.ridbeck@jyri.edu.ee 

 

Rikma, Christine Elisabeth

Klassiõpetus

christine.elisabeth@jyri.edu.ee

 

Rivimets, Riivo

Matemaatika

riivo.rivimets@jyri.edu.ee

 

Rohusaar, Margit 

Inglise keel

margit.rohusaar@jyri.edu.ee

 

Rütkinen, Marina

Vene keel

marina.rytkinen@jyri.edu.ee

 

Saare, Eve

Haridustehnoloog, ringijuht

haridustehnoloog@jyri.edu.ee

622 4292

Sakkarias, Annika

Loodusained, ringijuht

Tööleping peatatud

 

Sarik, Madis

Majandus, projektijuhtimine

madis.sarik@jyri.edu.ee

 

Selgis, Eda

Bioloogia

eda.selgis@jyri.edu.ee

 

Siirak, Heidy

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

heidy.siirak@jyri.edu.ee 

 

Sikk, Veijo

Tehnoloogia, ringijuht

veijo.sikk@jyri.edu.ee

 

Sillar, Tiina

Käsitöö ja kodundus

tiina.sillar@jyri.edu.ee

 

Sinisalu, Raina

Abiõpetaja

raina.sinisalu@jyri.edu.ee 

622 4290

Sirelpuu, Laura

Kehaline kasvatus

laura.sirelpuu@jyri.edu.ee

 

Soans, Tiina

Klassiõpetus

Tööleping peatatud

 

Soosalu, Silva Inglise keel silva.soosalu@jyri.edu.ee  

Spoolstra, Douglas

Inglise keel

douglas.spoolstra@jyri.edu.ee

 

Sulu, Regina

Klassiõpetus, pikapäevarühm

regina.sulu@jyri.edu.ee

 

Šarikov, Egert

Kehaline kasvatus

egert.sarikov@jyri.edu.ee

 

Tahk, Marje

Kunstiõpetus, valikkursus

marje.tahk@jyri.edu.ee

 

Tammaru-Rästa, Teele

Klassiõpetus, pikapäevarühm

teele.tammaru@jyri.edu.ee

 

Tammistu, Triin

Inglise keel

triin.tammistu@jyri.edu.ee

 

Taniel, Mikk

Psühholoog-karjäärinõustaja, gümnaasiumi valikaine õpetaja, karjääriõpetus

mikk.taniel@jyri.edu.ee

 

Tee, Triinu

Abiõpetaja

triinu.tee@jyri.edu.ee

 

Tern, Ilona Klassiõpetaja ilona.tern@jyri.edu.ee  

Ternovski, Valeria

Vene keel, ringijuht

Tööleping peatatud

 

Tibar, Triin

Inglise keel, huvijuht

triin.tibar@jyri.edu.ee

 

Toodo, Evelin

Muusikaõpetus

evelin.toodo@jyri.edu.ee

 

Toomra, Kristi

Klassiõpetus, muusikaõpetus

kristi.toomra@jyri.edu.ee

 

Tõnismäe, Diana

Abi-ja asendusõpetaja

diana.tonismäe@jyri.edu.ee  

 

Türi, Eda

Matemaatika, õpiabi õpetaja

eda.turi@jyri.edu.ee

 

Urboja, Sirle

Inglise keel

sirle.urboja@jyri.edu.ee

 

Uuemäe, Kristin

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

kristin.uuemae@jyri.edu.ee

 

Uutma, Arno

Ringijuht

arno.uutma@jyri.edu.ee

 

Valdma, Helen

Eesti keel ja kirjandus

helen.valdma@jyri.edu.ee

 

Varlõgina, Anastassia

Muusikaõpetus

anastassia.varlogina@jyri.edu.ee

 

Vechterstein, Kelli

Kehaline kasvatus, ringijuht

Tööleping peatatud

 

Veeleid, Maarja-Liis

Saksa keel, eesti keel teise keelena

maarja-liis.veeleid@jyri.edu.ee

 

Veermäe, Karmen

Eesti keel

karmen.veermae@jyri.edu.ee

 

Viidemann, Eva

6.-9. klasside õppejuht ja HEV koordineerija, vene keel

aineopetus@jyri.edu.ee

 622 4204, 5590 6827

Viigi, Kadi

Inglise keel

kadi.viigi@jyri.edu.ee

 

Viikmäe-Tomp, Eleri

Klassiõpetus, pikapäevarühm

eleri.viikmae@jyri.edu.ee 

 

Viirsalu, Liina

Geograafia, ringijuht

liina.viirsalu@jyri.edu.ee