Õpetajate tegevus väljaspool kooli

Annika Allikson

 • Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts  

Maarika Avloi

 • Harjumaa keemiaolümpiaadi tööde parandamine 
 • Harjumaa keemiaõpetajate ainesektsiooni töös osalemine

Evelyn Esajas

 • Eesti Peakokkade Liidu (EPÜ) liige
 • Eesti Koolitoidu Liidu (EKTL) asutaja ja esinaine
 • Koolide-ja lasteaiatoitlustamise teabeürituste läbiviimine toidumessidel

Kriste Kald 

 • MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu juhatuse liige
 • Üleriigilisel tasandil kasutusel olevate õppematerjalide kaasautor:
  • Aabits ja aabitsa töövihik, Mixi Kirjastus
  • Kirjatehnika I osa (väiketähed), Mixi Kirjastus
  • Kirjatehnika II osa (suurtähed), Mixi Kirjastus

Kersti Kaldmäe

 • Harjumaa Haridustöötajate Liidu esimees
 • Eesti Haridustöötajate Liidu juhatus
 • Kooli Matemaatikaühenduse Liige
 • Harjumaa matemaatikaõpetajate sektsiooni eestvedaja
 • Kooli matemaatikaühenduse sügispäevade korraldamine
 • Avita kirjastuses matemaatika õpikute koostamine 10 ja 11 klassidele

Avelin Alliksaar     

 • Tööleping peatatud

Marianne Kink

 • Vene Keele Õpetajate Selts
 • Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit

Valev Kald

 • Maardu linnavolikogu liige (linna hariduskomisjoni aseesimees) 

Anne Kloren

Üleriigilisel tasandil kasutusel olevate õppematerjalide autor või kaasautor:

 • 1. klassi aabits ja töövihik; Mixi Kirjastus
 • 1. klassi kirjatehnika I ja II osa; Mixi Kirjastus
 • 2. klassi inimeseõpetuse tööraamat „IN.2“; Kirjastus Koolibri
 • 3. klassi inimeseõpetuse õpik ja töövihik „IN.3“; Kirjastus Koolibri
 • 6. klassi ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik „Mosaiik“; Kirjastus Koolibri
 • 3. klassi eesti keele õpikud, töövihikud, iseseisvad tööd, lisaülesanded; AS BIT
 • 1., 2., 3. klassi matemaatika töölehed; AS BIT
 • 4. klassi eesti keele õpik, töövihik, kuulamistekstid – eesti keel võõrkeelena; TEA Kirjastus
 • Minu Miksikese keskkonnas eesti keele töölehed ja interaktiivsed harjutused 6. ja 7. klassile

Rae valla tasandil õppematerjali kaasautor

 • I kooliastme õpilasele tööraamat „Rae vald – siin ma elan“

Kooliväliste kohalike, maakondlike, riiklike ürituste/projektide korraldamine:

 • Harjumaa koolide 4. klasside kirjandusviktoriini korraldusmeeskonna liige

SA Innove Keelekümbluskeskuse õpetajate koolituste õppekavade väljatöötaja ja koolitaja

 • LAK-õppe, keelekümbluse ABC
 • Koostöised õppeviisid lõimitud aine- ja keeleõppes
 • LAK-õppe metoodikakoolitus  - aine, keel ja õpioskused
 • Lühivaatlus organisatsioonikultuuri kujundajana

Anneli Kontson

 • Kaasautor 7.-12. klassi matemaatika õpikutele kirjastuses „Avita“
 • Kaasautor väljaantavale 10. ja 11. klassi matemaatika õpikule kirjastuses „Avita“
 • Koolimatemaatika Ühenduse liige

Kristel Kook-Aljas          

 • Harjumaa inglise keele õpetajate ainesektiooni koosoleku korraldamine ja listi loomine.
 • Korraldan 8.-9 klasside Harjumaa inglise keele olümpiaadi.
 • Koostöös põhikooli õppejuhiga ja Iirimaa suursaatkonnaga organiseerime Iirimaa teemapäeva 5.-6 klassidele Jüri gümnaasiumis. K, 17. veebruar – Maakondlik Iirimaa teemaline 5.-6. klasside päev.
 • Koostöös Iirimaa suursaatkonnaga korraldame gümnaasiumi inglise õpilastele inglise keelse konkursi „Irish Proclamation“.

Veronika Koppel

 • Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus

Sirje Kuurberg

 • Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liige
 • Innove eesti keele riigieksami kirjandiosa  hindaja

Kristi Külljastinen          

 • SA Innoves inglise keele riigieksami objektiivosa hindaja
 • Cambridge C1 Advanced eksami suulise osa sertifitseeritud eksamineerija

Siiri Laid             

 • Eesti Huvikoolde Liidu MTÜ juhatuse liige
 • Rae valla kultuurikoja liige
 • Eesti keele  3. klassi üleriigilise tasemetöö üks koostaja

Hairi Laurand   

 • Harjumaa Muusikaõpetajate Liit
 • Eesti Muusikaõpetajate Liit
 • 21.05.2016  Rae valla Folklooripäeva korraldamine ja osalemine

Jekaterina Lapitševa   

 • Vene Keele Õpetajate Selts

Tiina Malkov    

 • Üks Klunkeri korraldajatest

Rea Meybaum 

 • Vene keele Õpetajate Selts
 • Eesti Võõrkeele Õpetajate Liit

Riina Muug       

 • Teeme ära meeskonnas liige,  protsessi juht.
 • Aiandus Liit – liige, 
 • Eesti toit , Uma süük– rahvussöökide propageerija-valmistaja,
 • Füüsika Selts

Sirje Nurk          

 • Inglise keele riigieksami kirjutamise subjektiivse osa hindaja

Terje Papp         

 • Harjumaa 4. Klasside kirjandusviktoriin
 • Rae Eelkooli õpetaja
 • Tantsuklubi Royal juhatuse liige
 • Tommy Mängukooli inglise keele õpetaja

Linda Pihu         

 • Harjumaa RRÜ juhatuse liige
 • Harjumaa Põlvkondade peo  meeskonnaliige
 • Rae Kulltuurikeskuse rahvatantsurühmade   Lustiline , Jüri Marid ja Sukad & tagi juhendaja
 • Rae valla laulu -ja tantsupeo KLUNKER tantsuosa kunstiline  suunaja
 • Eestimaa Tantsujuhtide Rahvatantsurühma liige
 • Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusikaseltsi liige
 • Eesti Tantsuhariduse Liidu liige

Nele Pilman

 • Rae valla Noorte Ettevõtlikkuse Arengukava töögrupi liige
 • Rae valla Laste ja Perede komisjoni liige
 • Täiskasvanute rahvusvaheline koolitaja ettevõttes Vipi Konsultatsioonid

Elisa Rannala

Tööleping peatatud

 • Ideeviit noorteprogrammi mentor
 • TÜ Liikumislabori mängujuhtide koolitaja
 • Rae valla esimese tänavapikniku Tänavik idee autor ja peakorraldaja
 • Harjumaa inglise keele õpetajate ühenduse liige

Annika Sakkarias

 • Eesti Kergejõustikuliidu sportlaskomisjoni liige 2018-...
 • Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjoni liige 2020-...

Kristi Mänd

 • 2021 Kose-Uuemõisa Arendamise Selts
 • Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi liige

 • Ajaloo-olümpiaadi hindamiskomisjoni liige

 • Üldpädevuste lõimimise kogumiku  töögrupi liige

Liia Hokkanen

 • Eesti Soome keele Õpetajate Seltsi liige

Heidy Siirak

 • Kogumik „Tähelepanelik laps. Töölehed taju, tähelepanu ja keskendumise arendamiseks“ Heidy Siirak, Kaialiisa Lääts, kirjastus "Koolibri" 

 • KALD GRUPP OÜ eelkooli õpetaja

 • Kunstihariduse Ühingu liige

Tiina Raud         

 • Ürituste korraldamine: mitmed malevõistlused ja –laagrid

Rutt Ridbeck    

 • EMÕL – Eesti Muusikaõpetajate Liidu liige
 • KMHÜ – Koorijuhtide-ja Muusikaõpetajate  Harjumaa Ühenduse  liige
 • Rae valla haridus-ja kultuuritöötajate ühendus „Kultuurikoda“ liige
 • Paljude lauluvõistluste žürii liige
 • Jüri perekoor – asutajaliige, abidirigent
 • Rae Huvialakool – klaveri-ja solfedžo õpetaja

Margit Rohusaar             

 • J. Käisi Seltsi liige (lugemisselts)

Eda Selgis          

 • Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
 • Harjumaa bioloogiaõpetajate ainesektsioonis osalemine
 • Harjumaa geograafiaõpetajate ainesektsioonis osalemine
 • Maakondliku bioloogiaolümpiaadi tööde parandamine

Marje Tahk

 • Harjumaa kunstiolümpiaadi korraldamine
 • Harjumaa kunstiõpetajate seksiooni esimees

Kadi Toomi

Tööleping peatatud

 • Harjumaa inglise keele õpetajate ühendus

Eva Viidemann

 • Vene Keele Õpetajate Seltsi juhatuse esimees
 • Innove/HARNO töörühmade liige

Kaidi Merzin

 • Harjumaa Muusikaõpetajate ja Koorijuhtide Ühenduse juhatuse liige