Gümnaasiumi info

ÜLDINFO

2021/2022. õppeaasta gümnaasiumiastme trimestrite, arvestuste ja valikkursuste ajad on järgmised:

I trimester 1. september 2021 kuni 26. november 2021 (58 koolipäeva) sh:

   • õppetöö 1. september 2021 kuni 12. november 2021 (48 koolipäeva);
   • arvestused 15. november 2021 kuni 19. november 2021 (5 koolipäeva);
   • valikained 22. november 2021 kuni 26. november 2021 (5 koolipäeva);

II trimester 29. november 2021 kuni 11. märts 2022 (58 koolipäeva) sh:

   • õppetöö 29. november 2021 kuni 18. veebruar 2022 (48 koolipäeva);
   • iseseisva õppimise päev 23. detsember 2021 (1 koolipäev);
   • arvestused 21. veebruar 2022 kuni 23. veebruar 2022 (3 koolipäeva);
   • iseseisva õppimise päev 25. veebruar 2022 (1 koolipäev);
   • valikained 7. märts 2022 kuni 11. märts 2022 (5 koolipäeva);                                                                                                                 

III trimester 14. märts 2022 kuni 13. juuni 2022 (59 koolipäeva) sh:

   • õppetöö 14. märts 2022 kuni 24. mai 2022 (46 koolipäeva);
   • arvestused 25. mai 2022 kuni 27. mai 2022 (3 koolipäeva);
   • valikained 30. mai 2022 kuni 3. juuni 2022 (5 koolipäeva);
   • projektipäevad 6.-10. juuni 2022 (5 koolipäev);
   • 12. klasside õppetöö 14. märts kuni 21. aprill 2022

Riigieksamite toimumise ajad:

 • eesti keel – 25. aprill 2022                                
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) –  3. mai 2022
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4. -6. mai 2022
 • matemaatika – 20. mai 2022

12. klasside koolieksam 13.juuni 2022

III trimestri ARVESTUSED

Registreerimine III trimestri valikainete nädalale (10.-11. klassid) avaneb Stuudiumis 17.05 kell 7.00.

 1. Eritoitlustus 2. Evelyn Esajas (24 kohta)
 2. Pärimuskultuur. Anne Erbsen, Liina Viirsalu, Anastassia Varlõgina (24 kohta)
 3. Sportmängud. Kristjan Kärt (24 kohta)
 4. Praktiline maalikunst. Marje Tahk (12 kohta)
 5. Praktiline matemaatika (reaalsuund). Anneli Kontson, Kersti Kaldmäe (20 kohta)
 6. Ehitusjoonestamine. Katre Siller (24 kohta)
 7. Giidindus. Liia Hokkanen (20 kohta)
 8. Filosoofia. Markus Nahkur (24 kohta)

 

Üritused ja väljasõidu

Millal

Mis

Kellele Kus Vastutaja

25.01

kell 14.20-14.50

Praktika ettevõttes - tutvustus 10.-12. klassid Auditoorium

Kristel Kook-Aljas

Gerli Veeleid

3.02 kell 9.55-10.25 Keelesõbra programmi tutvustus 11.-12. klassid Auditoorium  Nele Pilman ja Ave Landrat
14-18.02 Sõbrapäeva stiilinädal Kogu kool Kool Noortejuht ja ÕE
18.02 kell 9.50-15.00 Räätsamatk 11.c klass Seli raba Kärt Kruuk
22.02 kell 11.00-14.00 Anija mõisa külastus 11.c Anija Anne Erbsen, Marianne Kink
9.03 kell 9.00-14.30 Lilleoru õppekeskusega tutvumine 10.-11.klassid Lilleoru Kristel Kook-Aljas Jaanus Viese
10.03 kell 11.23-15.30 Kultuurilooline ringkäik vanalinnas 10.-12. klassid Tallina vanalinn Vadim Rõuk
17.03.2022 LFK 6-12.klassid Aula

Noortejuht ja ÕE

1.04.2022 kell 11.20-13.30 Euroopa Elamuskeskus kui mäng ja õppekoht 11.b Tallinn Vadim Rõuk
5.04.2022 kell 8.45-14.00 KIK väljasõti 11.b Pärispea Kriste Kald, Kristel Kook-Aljas,
5.04.2022 kell 11.30-14.30 Kultuurilooline ja sotsioloogiline ringkäik Toompeal 12. klassid Toompea Vadim Rõuk
6.04.2022 kell 8.45-14.00 KIK väljasõit 11.a Pärispea Anneli Kontson, Marje Tahk
7.04.2022 kell 8.45-14.00 KIK väljasõit 11.c Pärispea Anne Erbsen, Marianne Kink
7.04.2022 Playbox 2022 6-12.klassid Aula

Noortejuht ja ÕE

12.04.2022 kell 8.30-17.00

Projektipäeva.

Teadusfestivali töötoad

11.b Tartu Kristel Kald
12.04.2022 kell 9.00-12.00 Tutvumine Tallinkiga 11.a Tallinn Marje Tahk, Annelik Kontson
12.04.2022 kell 8.30-13.00  Start-up ettevõtte loomine, ideest lahenduseni 10.a Tallinn, Mektory Inna Erik, Marlene Timmi
12.04.2022 kell 9.30-14.30 Õpilasfirmast eraettevõtjaks. Kuut 10.b Kurtna Liia Hokkanen, Liina Viirsalu
12.04.2022 kell 9.30-13.00 Kultuurilooline ringkäik Kadrioru muusumides ja pargis 10.c, 11.c, 12.a Tallinn, Kadrioru Vadim Rõuk, Marie Udam, Anne Erbsen, Marianne Kink, Kärt Kruuk
12.04.2022 kell 9.00-14.00 Paunküla matkarada 12.b ja 12.c Paunküla

Eliise Pajumets,

Kristjan Kärt

14.04.2022 Äge koolipäev 10-12.klassid Auditoorium Noortejuht ja ÕE
21.04.2022 12.klasside lõpukell 12.klassid Aula ja kooli ümbrus Noortejuht ja 11.klassid
3.05.2022 kell 9.00-12.00 Kultuuriloo väljasõit 11.c Rae vald Sirje Kuurberg
26.05.2022 kell 8.30-12.30 Õppekäik Iru elektrijaama ja Tallinna Taasasutuskeskusesse 11.c Iru, Jõelähtme Maarika Avloi
01.06.2022 kell 11.15-14.30 Valikaine "Pärimuskultuur" väljasõti Tallinna Vabaõhumuuseumi 10.-11. klassid Tallinna Vabaõhumuuseum Anne Erbsen, Liina Viirsalu
3.06.2022 Klunkeri proovid Rahvatantsijad ja koorilauljad   Tantsuõpetajad, koorijuhid, Kriste Kald
4.06.2022 Klunker Koolipere    

10.06.2022

10.00

Tänupäev 6.-8.kl ja 10.-11.kl Aula Kriste Kald
21.06.2022 Lõpuaktus 12. klassid Pallihall Kriste Kald