Gümnaasiumi info

ÜLDINFO

Jüri Gümnaasium 2022/2023 koolivaheajad, õppeperioodid ja lõpueksamid

 •   sügisvaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
 •   jõuluvaheaeg 24. detsember 2022. a kuni 5. jaanuar 2023. a;
 •   talvevaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
 •   kevadvaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
 •   suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

 

GÜMNAASIUM

Gümnaasiumis toimub õpe kolmes trimestris kursuste süsteemis, õppetunnid algavad hommikuti kell 8.30. Õppetunni pikkus on 75 minutit, ühes kursuses on 21 õppetundi. Ühes koolipäevas on maksimaalselt viis õppetundi. Kokkuvõttev hindamine toimub kursusepõhiselt.

2022/2023. õppeaasta gümnaasiumiastme trimestrite ja valikkursuste ajad on järgmised:

I trimester 1. september 2022 kuni 25. november 2022 (57 koolipäeva) sh:

 • õppetöö 1. september 2022 kuni 18. november 2022 (52 koolipäeva);
 • valikained 21. november 2022 kuni 25. november 2022 (5 koolipäeva);

II trimester 28. november 2022 kuni 10. märts 2023 (60 koolipäeva) sh:

 • õppetöö 28. november 2022 kuni 22. veebruar 2023 (53 koolipäeva);
 • iseseisva õppimise päev 23. detsember 2022 (1 koolipäev);
 • iseseisva õppimise päev 6. jaanuar 2023 (1 koolipäev);
 • valikained 6. märts 2023 kuni 10. märts 2023 (5 koolipäeva);

III trimester 13. märts 2023 kuni 9. juuni 2023 (58 koolipäeva) sh:

 • õppetöö 13. märts 2023 kuni 31. mai 2023 (50 koolipäeva);
 • iseseisva õppimise päev 17. mai 2023 (1 koolipäev);
 • valikained 1. juuni 2023 kuni 7. juuni 2023 (5 koolipäeva);
 • projektipäevad 8.-9. juuni 2023 (2 koolipäev);
 • 12. klasside õppetöö 13. märts kuni 20. aprill 2023

Riigieksamite toimumise ajad:

 • eesti keel – 24. aprill 2023                                 
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) –  2. mai 2023
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 3. -5. mai 2023
 • matemaatika – 17. mai 2023


Koolieksam 14. juuni 2023

III trimestri valikained 1.-7.06.2023:

 1. Eritoitlustus 2 (Evelyn Esajas)
 2. Sportmängud (Eliise Pajumets, Egert Šarikov)
 3. Praktiline maalikunst (Marje Tahk)
 4. Ehitusjoonestamine (Katre Siller)
 5. Õiguse alused (Kaisa Rebane)
 6. Giidindus (Liia Hokkanen)
 7. Terve tervis (Gerda Frederike Enok)

Registreerimine valikainetele avaneb Stuudiumis 17.05.2023 kell 7.00.

Üritused ja väljasõidu

Millal

Mis

Kellele Kus Vastutaja

6.juuni 

11.40-15.00

Giidinduse õppeaine praktiline töö: ekskursioon. Vastavalt Giidinduse ainekavale toimub Tallinna vanalinnas õpitu praktiline väljund: õpilaste ettevalmistatud linnaekskursiooni läbiviimine 10a,10b,10c, 11a, 11,b, 11c klass (20 õpilast) Tallinn Liia Hokkanen
21. juuni kell 17:00 12. klassi LÕPUAKTUS 12. klassid Jüri pallihall Triin Tibar, 12.kl klassijuhid
8-9.juuni  Väljasõit Viljandisse ning Ugala suvelavastuse "Kolm musketäri" vaatamine. Klassiga koos aja veetmine  11.c klass Viljandi, Õisu

Anneli Aasmäe-Pender

Kairit Loodus

Silva Soosalu 

8-9.juuni  Klassi lõpureis. Klassisiseste suhete loomine/tugevdamine 10.b klass Pärnumaa

Kristi Külljastinen

Sirle Urboja

8-9.juuni  Klassiga koos aja veetmine: Ööbikuoru puhkekeskuses, kanuu- ja parvematk Võhandu jõel, matkamine Taevaskoja radadel 10.a klass Ööbikuorg, Leevi, Taevaskoda

Maarika Avloi

Kärt Kruuk 

8-9.juuni Lõpureis klassiga. 
Tutvuda eesti rahvakultuuri ja Kihnu vaatamisväärsustega
12.a klass Kihnu saar

Marje Tahk 

Anneli Kontson 

9-10.juuni  Ühine ajaveetmine, aasta lõpetamine, sportlik tegevus looduses 11.a klass Kauksi rand, Peipsi

Inna Erik

Jorge Eduardo de la Brena Rodriguez