Gümnaasiumi info

ÜLDINFO

 

21. mai matemaatika riigieksam

21. mai ja 28. mai 10. klasside ÕLE kaitsmine

 

III trimestri ARVESTUSED 31.05-2.06.2021

III trimestri VALIKAINED toimuvad 3.-9.juuni 2021. Registreerimine III trimestri valikainetele avatakse Stuudiumis 25.mai kell 16.00.

  1. Pärimuskultuur, õpetajad Erbsen ja Kook-Aljas
  2. Sportmängud, õpetaja Kristjan Kärt
  3. Praktiline maalikunst, õpetaja Tahk
  4. Lühifilm, õpetaja Kattel
  5. Joonestamine II, õpetaja Siller
  6. Eritoitlustus II, õpetaja Esajas
  7. Giidindus, õpetaja Hokkanen
  8. Jooga, õpetaja Mikk
  9. Laboratoorne bioloogia, õpetajad Sakkarias ja Kruuk

Üritused ja väljasõidu

Millal

Mis

Kellele Kus Vastutaja

21. juuni

12. klasside lõpuaktus(ed)    

Kriste Kald