Tugikeskus

Amet

Nimi

Telefon

E-post

Vastuvõtuajad

Tugikeskuse juhataja, HEV koordineerija Annika Kask

622 4246

55510079

tugikeskusejuhataja@jyri.edu.ee

 

Esmaspäevast reedeni
9.00-16.00

Lastevanematele esmaspäeviti

15.00-16.00 või kokkuleppel

Psühholoog (1.-5.klassid)

Avelin  Alliksaar

622 4211


5552 2578

avelin.alliksaar@jyri.edu.ee

 

Esmaspäevast reedeni
9.00-15.00

Lastevanematele kokkuleppel

Psühholoog-karjäärinõustaja (6.-12.klassid)

Mikk Taniel

622 4297

5553 7745

mikk.taniel@jyri.edu.ee

Esmaspäevast reedeni
9.00-15.30

Lastevanematele kokkuleppel

Sotsiaalpedagoog

Klasside jaotus: 

A B D G V
1 1   1 1
2 2 2   2
3 3     3
4 4     4
5 5     5
6 6   6 6
7 7   7  
8 8   8 8
9 9      

 

Terje Luude

622 4212

524 8473

terje.luude@jyri.edu.ee

Esmaspäevast reedeni
9.00-15.30

Lastevanematele kokkuleppel

Sotsiaalpedagoog

Klasside jaotus:

C D E G V
1 1 1    
2   2 2  
3 3 3    
4 4 4   4
5 5 5    
6 6 6    
7 7 7    
8 8 8    
9 9 9   9

 

Kristlin Kask

622 4227

5553 0155

kristlin.kask@jyri.edu.ee

Esmaspäevast reedeni 9.00-15.30

Lastevanematele kokkuleppel

Eripedagoog

 

Merike Hütt

 

 

merike.hutt@jyri.edu.ee

 

Esmaspäevast reedeni tunniplaani alusel Lapsevanematele kokkuleppel

Eripedagoog Marian Leppik   marian.leppik@jyri.edu.ee  Esmaspäevast neljapäevani tunniplaani alusel
Lastevanematele kokkuleppel
Eripedagoog Veronica Kaupmees   veronica.kaupmees@jyri.edu.ee  Esmaspäevast neljapäevani tunniplaani alusel
Lastevanematele kokkuleppel

Logopeed

Marianne Martinson

 

marianne.martinson@jyri.edu.ee

Esmaspäevast neljapäevani tunniplaani alusel
Lastevanematele kokkuleppel

Väikeklassi õpetaja Sandra Ausmees  

sandra.ausmees@jyri.edu.ee

 

 
Väikeklassi õpetaja Regina Sulu  

regina.sulu@jyri.edu.ee

 

 
Väikeklassi õpetaja Janet Kask   janet.kask@jyri.edu.ee 

 

 

Õpiabi õpetaja  Eda Türi   eda.turi@jyri.edu.ee  
Hooldusõppe õpetaja Madli Käämer-Zirk   madli.kaamer-zirk@jyri.edu.ee  
Hooldusõppe abiõpetaja Heli Kensap   heli.kensap@jyri.edu.ee  
Hooldusõppe abiõpetaja Triinu Tee   triinu.tee@jyri.edu.ee

 

Abi- ja asendusõpetaja

Evelin Abel

 

evelin.abel@jyri.edu.ee

 

Abiõpetaja

Raina Sinisalu

 

raina.sinisalu@jyri.edu.ee

 

Abi- ja asendusõpetaja Diana Tõnismäe  

diana.tonismae@jyri.edu.ee 

 

 
Abi- ja asendusõpetaja Elve Ots  

elve.ots@jyri.edu.ee

 

 

Abi- ja asendusõpetaja

Jüri Järvik   juri.jarvik@jyri.edu.ee Esmaspäevast neljapäevani
Abi- ja asendusõpetaja Lev Karpov   lev.karpov@jyri.edu.ee

 

Abi- ja asendusõpetaja Anne Lentsius  

anne.lentsius@jyri.edu.ee

 

Füsioterapeut

Margit Juudas      

 

Tugikeskus

Tugikeskus on loodud tagamaks süsteemset tuge ja nõustamist õpilastele, õpetajatele ning lapsevanematele.

 

Tugikeskuse ülesanne on koostöös klassijuhatajate ja aineõpetajatega toetada õpilase arengut, uurida õpilase arengutingimusi ning vajadusel muuta tingimused arengule sobivaks. Tugikeskus lähtub oma tegevuses motost „Eduelamus igale õppijale“. Selleks püütakse teha erinevate osapooltega (nt lapsevanem, laps, õpetaja) tõhusat meeskonnatööd, kus suudetakse probleeme teadvustada ja ollakse valmis konstruktiivselt positiivseid lahendusi otsima.

 

Tugikeskuse peamised tegevused:

 
 • Nõustamine (õpilane, lapsevanem, õpetaja) (grupi- ja individuaalnõustamised, perenõustamised, vestlused, tuginõukogud, konfliktilahendused, situatsioonilahendused) (nt järgmistel teemadel: suhtlemine ja suhted, käitumine, konfliktid, kiusamine, stress, kriis, hariduslikud erivajadused, õpiedukus, õpioskused, edasiõppimine- ja kutsesuundumus, võimed, uimastid, koolikohustus, terviseprobleemid);
 • Koolitused ja üritused erinevatele sihtrühmadele (õpilased, lapsevanemad, õpetajad);
 • Kasvatustöö toetamine (sotsiaalsete oskuste arendamise ringid, juhendid, metoodilised materjalid, mõjutusvahendite välja töötamine, ennetustöö);
 • Õpiabi (logopeedilised, eripedagoogilised ja ajutisest õpiraskusest tingitud õpiabirühmad, individualiseeritud õpe, abiõpe);
 • Tervisedendus (nt. esmaabiringid, liikumise erirühm);
 • Koostöö (ümarlauad, koosolekud, kogemustekojad, kooli esindamine, kooliväliste spetsialistidega, ülikoolidega);
 • Erialane teadus- ja arendustöö (dokumentide väljatöötamine, loengud-esinemised, projektitöös osalemine, erialaliitudes, publikatsioonid);
 • Pikapäeva töökorraldus;
 • Ülekoolilistes tegevustes osalemine ja kooli arendustöös kaasa rääkimine.


Tugikeskus koondab enda alla järgmised erivaldkondade spetsialistid:

 • Koolipsühholoog
 • Koolipsühholoog-karjäärinõustaja
 • Sotsiaalpedagoogid
 • Eripedagoogid
 • Logopeed
 • Kooli tervishoiutöötajad
 • Tugikeskuse juhataja
 • Õpiabi õpetajad
 • Pikapäevarühmad
 • Abiõpetajad
 • Füsioterapeut