II trimestri info 2023/2024

ÜLDINFO

Loovtöö juhendi kokkuvõte on esitatud loovtööjuhendis. Vaata siit.


ÜRITUSED JA VÄLJASÕIDUD

Aeg

Üritus ja eesmärk

Kellele Koht Korraldajad
22.05-24.05 Klassilõpureis 9.c klass Rootsi kruiis Mari Ratassepp, Sille Hermann
22.05-24.05

Klassilõpureis
Eesmärk: veeta põhikooli lõpuklassidega toredaid päevi laevareisil, avastades muuseas ka meie lähima "city" ilu ja olu.

9.a; 9.v klassid Rootsi kruiis Laura Sirelpuu
23.05-24.05  Klassilõpureis
Eesmärk: ühine lõpureis 9. klassi lõpetamise tähistamiseks.
9.e klass Valgeranna Kadi Viigi
23. mai Klassi väljasõit 8.a klass Assaku Riivo Rivimets
23. mai

Filmi vaatamine ja bowling
Eesmärk: veeta oma klassiga üks tore päev ja koguda ühiseid toredaid mälestusi. 

9.d klass Tallinn Annika Jukk
23.mai Klassiga väljasõit ja koos ajaveetmine 8.g Ingame põgenemistuba Aljona Lazareva
23. mai Lõpureis
Koos giidiga Sealife ja Linnanmägi külastamine
9.b klass Soome Kaiko Lippur
23. mai Haridusprogramm "Allveelaev"
Eesmärk: mõista ja uurida tiheduse mõistet. Uurida allveelaeva tööpõhimõtteid. Teha ise ja osata õpitut ka oma igapäevaelus rakendada. Ärgitada leiutama ja oma loovust ning fantaasiat kasutama. Julgustada katsetama, vajadusel eksima ja sellest õppima.
8.b klass Proto avastuskeskus Laur Leetjõe, Veijo Sikk
23. mai Muuseumitund "Maa-alused lood"
Eesmärk: tutvuda Bastioni käikudega, saada teada, milleks neid kasutati.
7.a; 7.b; 7.c; 7.v klassid Kik in de Kök muuseum Kristi Mänd, Kristi Korjus, Kristi Kukk, Margit Rohusaar
23.mai Orienteerumismäng "Tallinna väikesed mõistatused"
Eesmärk: tutvustada õpilastele Tallinna vanalinna ning õpetada iseseisvalt linnas liikuma.
7.d; 7.e; 7.g klassid Linnamuuseum Sirle Reinholm, Triin Kaas, Marielle Aas, Tiina Sillar
23. mai

Õppekäik Tallinna Loomaaeda

Eesmärk: iseseisev õppetund loomaias, õpilased täidavad loomaaia poolt koostatud töölehti, juhendajaks on oma kooli õpetajad. Organismide mitmekesisus. Tutvutakse erinevates elupaikades ja elutingimustes elavate loomadega. Võrreldakse taimi loomadega. Veekogude loomad. Tutvutakse vee-elukoosluste loomadega - hallhülge ja veelindudega. 

6. klassid Tallinna Loomaaed Anastassia Korobkova, Kaja Kalmer, Marina Rütkinen, Marian Leppik, Veronika Koppel, Gea Kuld, Kristi Mänd, Tavo Kekki, Gerda Frederike Enok
27.05-28.05 Lõpureis
Eesmärk: klassiühtsuse hoidmine ja õppeaasta kokkuvõte. Avardada silmaringi ning väärtusi läbi ühiste tegemiste.
8.c klass Hiiumaa Martti Pent, Tavo Kekki
28. mai Õppekäik Mõigu loodusrajal.
Eesmärk: matkata Mõigu loodusrajal (4,5 km), kus on väga liigirikas taimekooslus sh kaitsealused liigid, rajal läbida kõiki kolme sootüüpi (madal-, siirde- ja kõrgsoo) ja vaadata turbatootmisraba (Rae raba). Ülemiste kanali ääres vaadelda veetaimestikku ja elustikku.
8.e; 8.g klassid Mõigu loodusrada Kaja Kalmer, Eda Selgis
30. mai  Õppekäik Mõigu loodusrajal.
Eesmärk: matkata Mõigu loodusrajal (4,5 km), kus on väga liigirikas taimekooslus sh kaitsealused liigid, rajal läbida kõiki kolme sootüüpi (madal-, siirde- ja kõrgsoo) ja vaadata turbatootmisraba (Rae raba). Ülemiste kanali ääres vaadelda veetaimestikku ja elustikku.
8.d; 8.c klass Mõigu loodusrada Kaja Kalmer, Eda Selgis
03. juuni Õppepäev kinos 6.e; 6.v; 8. klassid Ülemiste Apollo Klasside klassijuhid
03.06-04.06

Väljasõit Valma Seiklusparki
Eesmärk: koostöö arendamine, klassi- ja lennu ühtsustunde loomine, aktiivne ajaveetmine, õppeaasta kokkuvõtted.

7. klassid Valma Seikluspark Triin Kaas, Tiina Sillar, Marielle Aas, Kristi Korjus, Kristi Kukk, Margit Rohusaar, Avelin Alliksaar
03.-05. juuni Klassiekskursioon/lõpureis
Eesmärk: õppeaasta lõpetamine
6.c klass Hiiumaa; Põhja Tooma turismitalu Tavo Kekki
04.juuni Jüri ratsaspordikeskuse külastus.
Eesmärk: koostöö arendamine, aktiivne ajaveetmine
6.v klass Jüri ratsaspordikeskus Marian Leppik, Veronika Koppel
04.-05. juuni 6. klassi lõpureis 6.d klass GreenHome spordi- ja puhkekeskus Gea Kuld
04.06-05.06 8.klassi lõpureis
Eesmärk: koostöö arendamine, kahe klassi ühtsustunde loomine, aktiivne ajaveetmine, õppeaasta kokkuvõtted.
8.b; 8.d klass Valma seikluspark Sirle Reinholm, Maarja-Liis Veeleid
05. juuni

Pirita Seikluspargi külastus
Eesmärk: lõpetada aasta sportliku klassiväljasõiduga

6.e klass Tallinn Kristi Mänd, Annika Jukk
5. juuni Klassiekskursioon ja aasta lõpetamine 6.v klass Teaduskeskus AHHAA, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum Marian Leppik, Veronika Koppel
06. juuni Õppepäev kinos 6. ja 7. klassid Ülemiste Apollo Klasside klassijuhid
17.06-19.06 Klassilõpureis 9.d klass Rootsi kruiis Kristi Mänd, Annika Jukk