UNESCO ühendkool

 
 
 
 


UNESCO

Jüri Gümnaasium on olnud UNESCO Ühendkool 2011. aastast.

Programmi juhib arendusjuht Kriste Kald.

UNESCO ühendkoolide projekt sai alguse aastal 1953 selleks, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. UNESCO ühendkooli staatus on kvaliteedimärk, mis näitab, et kool on teatud valdkondades avatum, teadlikum, aktiivsem ja uuendusmeelsem.

Eesmärk
Ühendkoolide võrgustik töötab tänu pühendunud õpetajatele, kes soovivad oma õpilastele anda lisaharidust, avaradada enda ja oma õpilaste maailmavaadet, olla tolerantsemad! Kõik koos soovime teadmiste saamise ja jagamise käigus tagada maailmas rahu.
Eesti UNESCO ühendkoolide eesmärk on pakkuda õpilastele võimalusi arendada rahu, sallivust ja demokraatiat nii Eestis kui laiemas maailmas. Prioriteetideks on maailmaharidus, mitmekultuurilisus ja keskkonna jätkusuutlik areng Balti mere regioonis.

Tegevused
Võrgustikus osalevatele koolide tegevus ei ole piiratud kindla nimistuga.
Ühendkoolidel on
neli põhilist teemat, mille ümber tegevused on ehitatud:

·        maailma valupunktid ja ÜRO roll nende lahendamisel

·        inimõigused, demokraatia ja sallivus

·        kultuuridevaheline õppimine ja mõistmine

·        keskkond ja jätkusuutlik areng

Koolid viivad läbi erinevaid projekte, millega tutvustada innovatiivseid meetodeid ja lähenemisi oma riigi haridusmaastikul. Samas saavad võrgustikust osa võtvad koolid vahetada kogemusi teiste ühendkoolidega 180 riigis ning osaleda nt. erinevatel videokonverentsidel ja rahvusvahelistel üritustel.

pilt

 

UNESCO õpilased

 

Kristi Mänd ja Viktoria Rudenko