Tunniplaan

Põhikooli tunniplaan

Gümnaasiumi tunniplaan

 

Klassiruumide kasutus 30. november – 22. detsember

Erisused tunniplaanist – ülejäänud tunnid tunniplaanis märgitud klassiruumides

Muudatused võimaldavad hajutada põhikooliõpilaste liikumist koolimajas.

Õpetaja

Tunnid

Kabinet detsembris

Mari Freimann

6.g klassi eesti keel ja kirjandus

G313

Annelore Hirschon

Matemaatikatunnid

G208

Valev Kald

Kõik tunnid, v.a 8.b ja 9.b reede 1. tund

G304

Carolin Kaubi

Inglise keele tunnid

G220

Veronika Koppel

Kõik tunnid

H005

Laur Leetjõe

Kõik tunnid

G305

Aili Leukmann

6.e klassi ajalugu

H005

Nele Marrandi

Kõik tunnid

G210

Regina Sulu

Inglise keele tunnid

G303

Mari Ratassepp

Kõik õpetaja Liis Tagel tunnid

Õ216

Kadi Viigi

Ühiskonna- ja inimeseõpetuse tunnid

G307