Koolivaheajad ja trimestrid

2022/2023. õppeaasta  koolivaheajad:

 • I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
 • II vaheaeg 24. detsember 2022. a kuni 5. jaanuar 2023. a;
 • III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
 • IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
 • V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a

Lisainfo:

22. detsembril toimuvad JG traditsioonilised kirikukontserdid,

23. detsember ja 6. jaanuar on iseseisva õppimise päevad.

 

PÕHIKOOL

Põhikoolis algavad õppetunnid kell 8.05. Õppetunni pikkus on 45 minutit. Kokkuvõttev hindamine toimub 2.-9. klassides trimestrite põhiselt; 1. klassides ja I kooliastme väikeklassides poolaastate põhiselt.

2022/2023. õppeaasta põhikooli trimestrid ja poolaastad:

I trimester
1. september 2022 kuni 25. november 2022 

II trimester
28. november 2022 kuni 17. märts 2023 

III trimester
20. märts 2023 kuni 9. juuni 2023 

I poolaasta
1. september 2022 kuni 20. jaanuar 2023

II poolaasta
23. jaanuar 2023 kuni 9. juuni 2023

 

 GÜMNAASIUM

Gümnaasiumis toimub õpe kolmes trimestris kursuste süsteemis, õppetunnid algavad hommikuti kell 8.30. Õppetunni pikkus on 75 minutit, ühes kursuses on 21 õppetundi. Ühes koolipäevas on maksimaalselt viis õppetundi. Kokkuvõttev hindamine toimub kursusepõhiselt.

2022/2023. õppeaasta gümnaasiumiastme trimestrite ja valikkursuste ajad on järgmised:

I trimester 1. september 2022 kuni 25. november 2022 (57 koolipäeva) sh:

 • õppetöö 1. september 2022 kuni 18. november 2022 (52 koolipäeva);
 • valikained 21. november 2022 kuni 25. november 2022 (5 koolipäeva);

II trimester 28. november 2022 kuni 10. märts 2023 (60 koolipäeva) sh:

 • õppetöö 28. november 2022 kuni 22. veebruar 2023 (53 koolipäeva);
 • iseseisva õppimise päev 23. detsember 2022 (1 koolipäev);
 • iseseisva õppimise päev 6. jaanuar 2023 (1 koolipäev);
 • valikained 6. märts 2023 kuni 10. märts 2023 (5 koolipäeva);

III trimester 13. märts 2023 kuni 9. juuni 2023 (58 koolipäeva) sh:

 • õppetöö 13. märts 2023 kuni 31. mai 2023 (50 koolipäeva);
 • iseseisva õppimise päev 17. mai 2023 (1 koolipäev);
 • valikained 1. juuni 2023 kuni 7. juuni 2023 (5 koolipäeva);
 • projektipäevad 8.-9. juuni 2023 (2 koolipäev);
 • 12. klasside õppetöö 13. märts kuni 20. aprill 2023

Riigieksamite toimumise ajad:

 • eesti keel – 24. aprill 2023                                 
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) –  2. mai 2023
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 3. -5. mai 2023
 • matemaatika – 17. mai 2023

Koolieksam 14.-15. juuni 2023