Kasulikke linke lapsevanematele

Videod erinevate situatsioonide lahendamiseks ja ennetamiseks http://tarkvanem.ee/nouandla/oppevideod/

 

Vaimse tervise portaal Peaasi.ee pakub  vaimse tervise alast infot ja e-nõustamist. E-nõustamine toimub e-mailide vahendusel, kirjadele vastavad kogemustega psühholoogid. Vastatakse 2 päeva jooksul ning kirjade saatja ja sisu hoitakse konfidentsiaalsena - http://peaasi.ee/kysi-noustajalt/

Eesti Lastefond http://www.elf.ee. Lastekaitsega seonduv informatsioon, erinevad infovoldikud ja koolitused (näiteks koolitus vanematele, et nad oskaksid lahutuse ajal last toetada).
 
Eesti Lastefondi koolitused ja tugirühmad hüperaktiivsete laste vanematele http://www.ath.ee.
 
Perekeskus Sina ja Mina http://www.sinamina.ee. Koolitused lapsevanematele (Gordoni perekool), nõustamiskeskkond internetis, kus vastavad spetsialistid.
 
Lastekaitse Liit http://www.lastekaitseliit.ee/?id=10357. Info erinevate koolituste kohta lapsevanematele, nõuandeid vägivalla ja kiusamisega tegelemiseks, heade lasteraamatute soovitused.
 
Laste ja Noorte Kriisiprogramm http://www.lastekriis.ee. Leinalaagrid lähedase kaotanud lastele, toetusprogrammid. Nõuandeid ja kirjandust lapse leinaga toimetuleku toetamiseks.
 
Justiitsministeeriumi kuriteoennetuse lehekülg http://www.kuriteoennetus.ee/35845. Kuritegude ennetamise eesmärgil loodud lehekülg. Kuidas kaitsta last ja märgata probleeme näiteks perevägivalla, inimkaubanduse, koolivägivalla ja uimastite tarvitamise puhul.
 
Haridusministeerium http://www.hm.ee/index.php?03378. Nõuandeid alates mudilase arendamisest ja esimesse klassi minekust kuni koolikeskkonna turvalisuseni, info koolivaheaegade ja eksamite kohta.
 
http://www.rajaleidja.ee/. Karjääri planeerimisele suunatud lehekülg. Olemas eraldi alajaotus Suunajale – Lapsevanemale. Nõuandeid lapse/noore karjääriplaneerimise ja isiksuse arengu toetamiseks, lisaks kasuliku kirjanduse nimekiri.
 
http://www.rasedus.ee. Raseduskriisinõustamine (ka telefoni või meili teel), PREP-paarisuhtekoolitus.
 
http://www.lasteabi.ee/. Üleriigiline tasuta ööpäevaringne lühinumber 116 111. Saab operatiivselt teatada abivajavast lapsest, samuti pakutakse lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist.
 
 
www.narko.ee. Informatsioon uimastite kohta, seadusandlus, abistamisvõimalused. 
 
Märka ja hooli! Juhis kodanikule - Juhis hädaabiinfoga, kuhu vajadusel pöörduda abi saamiseks või abivajadusest teatamiseks.

Eesti Haigekassa kodulehekülg www.haigekassa.ee

Interneti kasutamine ning ohutus - www.targaltinternetis.ee, http://laste.arvutikaitse.ee Uuring laste internetikasutamisest ning ohtudest Euroopas http://eukidsonline.ut.ee/?cat=4
 
Ohutusraamat koolilapse vanemale
 
See ohutusraamat on mõeldud kõigile, kel on õnn seista väikese inimese kõrval, kes on alustanud kooliteed. Sel päeval muutub pea kõik – elukorraldus, vajadused, huvid ning harjumused.
Raamat sisaldab praktilisi nõuandeid ja näpunäiteid lapsevanematele oma lapse turvalisuse tagamisel.
 
 
 
Perede ja laste nõuandekeskus
 
 
Koolitus- ja kompetentsikeskus, mis aitab oma tegevustega kaasa lastega perede ja lastega töötavate spetsialistide toetamisele. 
 
Osutatavad teenused: nõustamine, pereteraapia, kunstiteraapia, perelepitus.  Lisaks korraldatakse koolitusi.
 
 
Loodud eeskätt lastele ja noorukitele.
 
·         Kui Sul on probleeme, millele Sa otsid lahendust...
 
·         Kui Sa tahad saada vastuseid enda küsimustele....
 
·         Kui sul ei ole kedagi, kellega jagada enda muresid või Sa ei taha seda teha kellegagi isiklikult silmast-silma kohtudes...
 
Siis interneti ja telefoni vahendusel on Sul võimalus suhelda teistega anonüümselt sind huvitavatel teemadel ning samuti vestelda psühholoogiga.
 
 
Tallinna Laste Tugikeskus
Tallinna Laste Tugikeskus on organisatsioon, mis on mõeldud lastele, noortele ja nende vanematele, lastega töötavatele spetsialistidele ning kõigile, kes puutuvad kokku laste ja noorte muredega.
Ühingu põhieesmärgiks on psühhosotsiaalse abi andmine lastele, noortele ja nende peredele.