Koolivaheajad ja trimestrid

2023/2024. õppeaasta  koolivaheajad:

vaheajad

 

PÕHIKOOL

Põhikoolis algavad õppetunnid kell 8.30. Õppetunni pikkus on 45 minutit. Kokkuvõttev hindamine toimub 2.-9. klassides trimestrite põhiselt; 1. klassides ja I kooliastme väikeklassides poolaastate põhiselt.

2023/2024. õppeaasta põhikooli trimestrid ja poolaastad:

I trimester
1. september 2023 kuni 24. november 2023

II trimester
27. november 2023 kuni 15. märts 2024

III trimester
18. märts 2024 kuni 7. juuni 2024

I poolaasta
1. september 2022 kuni 19. jaanuar 2024

II poolaasta
22. jaanuar 2024 kuni 7. juuni 2024

 

 GÜMNAASIUM

Gümnaasiumis toimub õpe kolmes trimestris kursuste süsteemis, õppetunnid algavad hommikuti kell 8.30. Õppetunni pikkus on 75 minutit, ühes kursuses on 21 õppetundi. Ühes koolipäevas on maksimaalselt viis õppetundi. Kokkuvõttev hindamine toimub kursusepõhiselt.

2023/2024. õppeaasta gümnaasiumiastme trimestrite ja valikkursuste ajad on järgmised:

I trimester 1. september 2023 kuni 24. november 2023 (57 koolipäeva) sh:

 • õppetöö 1. september 2023 kuni 17. november 2023 (52 koolipäeva);
 • valikained 20. november 2023 kuni 24. november 2023 (5 koolipäeva);

II trimester 27. november 2023 kuni 8. märts 2024 (60 koolipäeva) sh:

 • õppetöö 27. november 2023 kuni 23. veebruar 2024 (53 koolipäeva);
 • iseseisva õppimise päev 22. detsember 2023 (1 koolipäev);
 • valikained 4. märts 2024 kuni 8. märts 2024 (5 koolipäeva);

III trimester 11. märts 2024 kuni 7. juuni 2024 (58 koolipäeva) sh:

 • õppetöö 11. märts 2024 kuni 24. mai 2024 (50 koolipäeva);
 • valikained 27. mai 2024 kuni 31. mai 2024 (5 koolipäeva);
 • projektipäevad 3.-5. juuni 2024 (3 koolipäev);
 • 12. klasside õppetöö 11. märts kuni 18. aprill 2024

Riigieksamite toimumise ajad:

 • eesti keel – 24. aprill 2023                                 
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) –  2. mai 2023
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 3. -5. mai 2023
 • matemaatika – 17. mai 2023

Koolieksam 14.-15. juuni 2023