Koolileht ja kooliraadio

 

Kooliraadio kaudu on nii õpilastel kui õpetajatel võimalus edastada teateid ja kasutada raadiosõlme erinevate ürituste läbiviimisel.

Käesoleva õppeaasta programm ja kellajad veel selgumisel.

Kooliraadio eestvedamine kuulub õpilasesinduse pädevusse.

 

Jüri Gümnaasiumi koolilehe ilmumisel on väga pikk traditsioon. Koolilehe eesmärk on läbi aastate olnud erinevate ülekooliliste sündmuste kajastamine ja jäädvustamine õpilaste ning õpetajate poolt. 

Koolileht on ilmunud kolmes vanuseastmes: 1.-5. klassid, 6.-9. klassid ja 10.-12. klassid.

ARHIIV

 

Alates 2019/2020 õppeaastast ilmub koolileht kahes vanuseastmes: 1.-5. klassid ja 6.-12. klassid.

 

2020/2021 õa

AjaStend
Jüri Gümnaasiumi 1.-5. klasside koolileht

Jüri Gümnaasiumi 6.-12. klasside koolileht
  Jõulueri - detsember 2020

 

2019/2020 õa

AjaStend
Jüri Gümnaasiumi 1.-5. klasside koolileht

Jüri Gümnaasiumi 6.-12. klasside koolileht
AjaStend November 2019 Distantsõppe eri - aprill 2020
  Ringide eri - jaanuar 2020
  Õpetajate eri, oktoober 2019 - paberkandjal koolimuuseumis