TORE tugiõpilased

TORE (tugiõpilaste oma ring Eestis) liikumine ehk tugiõpilastegevus toimub TORE logoJüri Gümnaasiumis alates 2016/2017. õppeaastast 4.-9. klasside õpilastele, kes on toeks ja abiks meie kooli noorematele õpilastele. Tugiõpilased aitavad peamiselt klassijuhatajatel ette valmistada klassiõhtuid, samuti on tugiõpilased kaasatud erinevate ülekooliliste ürituste ettevalmistusse, nii näiteks abistavad tugiõpilased klasse jõulude eel, väljasõitudel ja mini-playboxil.

Tugiõpilased on oma aega ja teadmisi panustanud heategevusüritustel nagu Rae valla haridustöötajate konverentsil, pidades kohvikut, mille tulu läks Jüri Gümnaasiumi sõpruskooli abistamiseks Ghanas. Samuti oleme teinud koostööd Tallinna Lastehaigla SA Lastefondiga nende jõuluturul annetusi kogudes. Klassidele mänguõhtuid, klassiõhtuid, meisterdamise töötube või lugemishommikuid korraldades rakendavad torekad oma loovus ja juhtimis- ning planeerimisoskust.

Tugiõpilased on koolirõõmu toojad, sest nad on rõõmsad, abivalmid, positiivsed, sõbralikud, südamlikud, hoolivad, toredad ja humoorikad õpilased, kellele meeldib väga abistada ja koostööd teha. Tugiõpilasliikumise üks eesmärke on mitteformaalse õppe käigus arendada õpilastes positiivseid sotsiaalseid oskusi ja eetikat ning pakkuda noortele tuge ja toetust.

2017/2018. õppeaastal läbis väike tugiõpilaste meeskond koos juhendajatega tugiõpilaste põhikoolituse, et siis koolis juba suuremale seltskonnale teadmisi jagada nii selle kohta, kuidas tulla toime konflikti või muu keerulise olukorraga, kui ka nippe lõbusate mängude korraldamiseks.

TORE ringi juhendaja on Helen Valdma.

Vaata rohkem TORE ühingu kohta: http://www.tore.ee/