KiVa ehk kiusamisvaba kool

Jüri Gümnaasiumis rakendatakse alates  2013. aastast KiVa programmi.

KiVa on Soome Haridus- ja Kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu Ülikooli teadlaste poolt väljatöötatud koolidele suunatud programm, mida lisaks Soomele rakendatakse enam kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süsteemsemaid maailmas, sisaldades praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu kooliperet – tegevustesse on kaasatud nii personal, õpilased kui ka lastevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

 

Selleks:

 • viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-meeskonnaga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;
 • kutsume lastevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja koostööle juhtumite lahendamisel

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

Lastevanemate miniõpiku leiad siit:

Soome ja teiste riikide kogemus näitab, et KiVa programmi rakendamise järgselt on osalevates koolides:

 • vähenenud kiusamise sagedus erinevate kiusamise vormide osas;
 • vähenenud on õpilaste ärevus ja depressiivsus;
 • vähenenud on õpilaste koolist väljalangevus;
 • suurenenud on kooli meeldimine ja õppeedukus;
 • suhtekliima kaaslastega on paranenud.

Kui kahtlustad kiusamist, anna sellest teada klassijuhatajale ja/või KiVa-meeskonnale.

KiVa programmi tegevusi koordineerib koolisiseselt meie kooli KiVa meeskond.

 

Meie kooli KiVa meeskonna liikmed:

Kristlin Kask, sotsiaalpedagoog - 55530155

Veronika Koppel, sotsiaalpedagoog - 58319755

Terje Luude, sotsiaalpedagoog - 5248473

Kai Nurmsalu, klassiõpetaja

Heidy Siirak, klassiõpetaja

Anne Kloren, õppejuht - 55515648

 

KiVa meeskonna meiliaadress: kivameeskond@jyri.edu.ee

KiVa lastevanemate õhtu - 29. november 2023:

Lastevanemate õhtu pildis

KiVa märksõnad sõnapilvena

Esitlus: KiVa teemad

Esitlus: KiVa õpilasküsitlus

Esitlus: KiVa tegevused meie koolis

 

KiVa meeskonna 2023/2024. õppeaasta tegevuskava

 

Mis on KiVa?

Õpilasküsitluse tulemustest

Tegevused Jüri Gümnaasiumis

 

Arhiiv