Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projektid

 

1

 

2023/2024. õppeaastal toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus Jüri Gümnaasiumi kahte projekti.

Projekt "Loodustarkused ja keskkonnateadlikkus läbi praktiliste tegevuste", mille raames osalevad 1.-8. klassid Selge Siht OÜ, Rannarahva Muuseum Viimsis, Rakett69 Teadusstuudio, MTÜ Ellamaa Loodusselts, MTÜ Lahemaa Ökoturism, Looduskooli Vesipapp ja Keskkonnaameti loodusõppeprogrammides.

Projekt "Teel keskkonnasäästliku ja jätkusuutliku ellusuhtumiseni", mille raames osalevad 1.-7. ja 10.-11. klassid erinevates õppeprogrammides ning valmistatkse riidest poekotte. Jüri Gümnaasiumi rohetehnoloogia projekt suurendab õpilaste teadlikkust keskkonda hoidvatest tegevustest. Projekti tulemusena saavad õpilased aru, kuidas käituda looduses, et sellele kahjulikku mõju minimeerida; miks on vaja prügi sorteerida ning kuidas toimub materjalide ringlusse võtt ja nende taaskasutus ning mida saab igaüks meist ära teha kodus ja koolikeskkonnas; mida kujutab endast säästlik tarbimine; mis on taastuvenergia ja milleks me vajame säästlikku tootmist.

 

2022/2023. õppeaastal toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus Jüri Gümnaasiumi projekti "Loodustarkused veest ja maalt", mille raames osalesid 1.-8. klassid Selge Siht OÜ, Rannarahva Muuseum Viimsis, Muraste Looduskooli, MTÜ Loodusmaa, MTÜ Lahemaa Ökoturism, Lahemaa keskkonnahariduse Selts ja Huvikooli Tallinna Nõmme Noortemaja loodusmaja loodusõppeprogrammides.

 

2021/2022. õppeaastal toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus Jüri Gümnaasiumi kahte projekti:

Kõik 1.-9. klasside õpilased osalevad õppekäikudel projekti "Nutikad õhinapõhiselt looduses" raames. Külastatakse Keila-Joa parki, Tallinna Botaanikaaeda, Wile Farmi, Rummu raba, Lahemaa Keskkonnahariduse Seltsi, seigeldakse nutivahenditega Viimsi rannikualadel ja Paljassaares ning tutvutakse Kostivere ja Jõelähtme nitraaditundlike aladega.

Kõik 10.-12. klasside õpilased on kaasatud projekti "Gümnaasiuminoorte keskkonnateadlikkus". 10. klassid osalevad veeõitsengu teemalisel õppepäeval Tallinna Loomaaias, 11. klasside õpilased Rannalooduse õppepäeval Pärispeal ning 12. klasside õpilased õppepäeval Maardus, et saada osa programmist "Inimtegevuse, looduse ja pärandkultuuri vastasseis ning harmoonia".

 

2020/2021. õppeaastal toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus Jüri Gümnaasiumi projekti "Keskkond kui õpetaja", mille raames osalevad 1.-9. klassid Tallinna Loomaaia, Energia avastuskeskuse, Aegviidu looduskeskuse (RMK), Muraste Looduskooli, Lahemaa Keskkonnahariduse Seltsi või Loodusmaa loodusõppeprogrammis.

 

2019/2020. õppeaastal toetas KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus) Jüri Gümnaasiumi projekti "Mina metsas", mille raames osalesid 1.-9. klassid Muraste Looduskooli, Lahemaa Keskkonnahariduse Seltsi või Loodusmaa loodusõppeprogrammis.

 

 

2018/2019. õppeaastal toetas KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus) Jüri Gümnaasiumi projekti "Mets - meie looduskool", mille raames osalevad 1.-11. klassid Viimsi külastuskeskuse (RMK) loodusõppeprogrammis.

Õpilased metsas

2017/2018. õppeaastal toetas KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus) Jüri Gümnaasiumi projekti "Mets meie suurim loodusvara", mille raames osalesid kõik klassid ühes Aegviidu looduskeskuse (RMK) loodusõppeprogrammis.

Metsamatk

 

2016/2017. õppeaastal toetas KIK Jüri Gümnaasiumi projekti "Eesti loodus maa peal ja maa all", mille raames osalesid kõik klassid ühes loodusõppe programmis.

1.-3. klassid osalesid õppeprogrammis Puud pargis ja metsas nuhvliga. Õppeprogrammid viidi läbi õpilaste kodukohas, mis andis lisandväärtuse just oma kodukoha tundmise.

4.-9. klassid osalesid õppeprogrammides, mis toimusid Puhta Vee Teemapargis.

10. klassid osalesid õppeprogrammis Eestimaa muld, mis viidi läbi Kohila Keskkonnahariduse keskuses.

11. ja 12. klassid osalesid õppeprogrammis, mis viidi läbi Kohtla kaevanduspargis.

Puude tundmaõppimine

Matk

Lõkkel küpsetamine

2015/2016.õppeaastal said KIK-i toel Jüri Gümnaasiumi 1.-3. klasside ja 5.-11. klasside õpilased osa Tallinna Loomaaia Zookooli aktiivõppe programmidest.

Lisainfo programmide kohta  - http://tallinnzoo.ee/loodusharidus/zookool/

 

Toimusid järgmised tunnid:


Koduloom ja tema tähtsus - 1. klassid           

Loomaaed – erinevad elukeskkonnad - 2. klassid

Keskkonnakaitse - mis on keskkond - 3. klassid                                        

Muld elukeskkonnana, vihmaussid - 5. klassid                                                                

Vesi kui elukeskkond - 6. klassid

Imetajate kohastumused - 7. klassid                                                                                                                 

Loodusvööndid, seal elavad  loomad ja nende kohastumised - 8. klassid

Selgroogsete loomade  paljunemine ja areng - 9. klassid  

Evolutsioon - 10. klassid                                                                                       

Liigikaitse - 11. klassid

Fotoalbum
Zookool Tallinna Loomaaias 29.okt 2015
3.c Tallinna Loomaaias