Gümnaasiumi info

ÜLDINFO

Üritused ja väljasõidu

Millal

Mis

Kellele Kus Vastutaja
         

21. juuni kell 17.00

12. klasside lõpuaktus 12. klassid ja õpetajad Pallihall

Kriste Kald