Gümnaasiumi info

ÜLDINFO

Koolivaheaeg 22.-28.02.2021

12. aprill  11. klasside uurimistöö või praktilise töö juhendajale esitamise tähtaeg

19. aprill eesti keele riigieksam

3. mai inglise keele kirjalik riigieksam

4.-5. mai inglise keele suuline eksam

11. mai  uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmine

21. mai matemaatika riigieksam

10. juuni 12. klasside koolieksam

 

I trimestri VALIKAINED toimuvad 1.-5.märts 2021.

  1. Eritoitlustus, õpetaja Evelin Esajas
  2. Elu päästev õpe, õpetaja Annelore Hirschon
  3. Suguvõsauurimine, õpetaja Anne Erbsen
  4. Sportmängud, õpetaja Kristjan Kärt
  5. Psühholoogia, õpetaja Mikk Taniel
  6. Ajalooline objekt kui vaatamisväärsus, õpetaja Vadim Rõuk
  7. Rahvusvaheline projektijuhtimine, õpetajad Kriste Kald, Marlene Timmi
  8. Teadus meie ümber, õpetajad Maarika Avloi, Kärt Kruuk
  9. Matemaatika RE ettevalmistuskursus 12.klassile, õpetaja Anneli Kontson
  10. Matemaatika RE ettevalmistuskursus 12.klassile, õpetaja Kersti Kaldmäe

 

 

Üritused ja väljasõidu

Millal

Mis

Kellele Kus Vastutaja

8.-12. veebruar

Sõbranädal: sõbrapäeva postkontor, stiilinädal 1.-12. klassid koolimaja Essi Vahtras

21.jaanuar-

5.veebruar

JG40 sünnipäeva lumelooming 1.-12. klassid Õues Essi Vahtras