Gümnaasiumi info

ÜLDINFO

12. aprill  11. klasside uurimistöö või praktilise töö juhendajale esitamise tähtaeg

19. aprill eesti keele riigieksam

3. mai inglise keele kirjalik riigieksam

4.-5. mai inglise keele suuline eksam

11. mai  uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmine

21. mai matemaatika riigieksam

10. juuni 12. klasside koolieksam

II trimestri VALIKAINED toimuvad 8.-12.märts 2021. Registreerimine II trimestri valikainetele avatakse Stuudiumis 15.02 kell 16.00.

  1. Prantsuse kultuur, õpetaja Vadim Rõuk   
  2. Karjääriõpetus, Veronika Koppel
  3. Rahvusvaheline toitlustus, õpetajad Inna Erik, Marianne Kink ja Laura Liis-Pärna
  4. Metsloomad ja loodus, õpetaja Kristjan Kärt
  5. Õiguse alused, õpetaja Kristi Sild
  6. Joonestamine I  , õpetaja Katre Siller
  7. Kooliteater (draamaõpetus), õpetaja Ingrid Mikk
  8. Eesti keele RE ettevalmistuskursus 12.klassile, õpetaja Anne Erbsen ja  Marie Udam
  9. Lühifilmi kursus, õpetaja Ott Kattel
  10. Teaduslik ettevõtlus, õpetaja Mihhail Zujev

Üritused ja väljasõidu

Millal

Mis

Kellele Kus Vastutaja

5-9.aprill

Südamenädal Kogu kool distantsilt Essi Vahtras
8.aprill Äge koolipäev 10-12.klassid läbi veebi Essi Vahtras
13. aprill kell 14.30 Rahatarkuse loeng 11. ja 12. klassid Zoomis - link Stuudiumi sõnumites Kriste Kald
26-30.aprill Waba(n)duse nädal 6-12.klassid distantsilt Essi Vahtras

29. aprill

12.45-13.30

Rahvusvaheline tantsupäev JG Joondu rahvatantsijad Zoom

Tantsuõpetajad

Kriste Kald