10. ja 11. klassi uurimistööde ja praktiliste tööde teostamise etapid ja tähtajad

Uurimistöö ja praktilise töö teostamise etapid ja tähtajad

2020/2021 õppeaastal

(muudetud 17.09.2020)

 

Teostamise aeg

Õpilase tegevus

12. klass

 

26. oktoober – 1.november

Töö lõplik vormistamine arvutil, töö esitamine juhendajale

2.november – 4.november

Valmis ja juhendaja allkirjastatud töö esitamine koordinaatorile

2.november – 8.november

Retsensioonide ja juhendajate hinnangu kirjutamine

9. november – 15. november

Retsensiooniga tutvumine, kaitsmiseks valmistumine, esitluse koostamine

16. november – 20. november

Töö kaitsmine

11. klass

 

1. september - 16. oktoober

Juhendajaga kokkuleppimine, teema täpsustamine.

Töökava ja ajagraafiku koostamine, esialgsete eesmärkide, uurimisküsimuste ja ülesannete sõnastamine, andmete kogumine

16. oktoober

Täpsustatud pealkirjaga ning eesmärkidega töö teemast tuleneva juhendaja kinnitusega ajakava esitamine koordinaatorile

26. oktoober – 22. detsember

Materjali läbitöötamine, analüüs

22. detsember – 2. aprill

Töö kirjutamine, täiendamine

2. aprill – 12. aprill

Töö lõplik vormistamine arvutil, töö esitamine juhendajale

12. aprill – 16. aprill

Valmis ja juhendaja allkirjastatud töö esitamine koordinaatorile

16. aprill – 3. mai

Retsensioonide ja juhendajate hinnangu kirjutamine

3. mai -10. mai

Retsensiooniga tutvumine, kaitsmiseks valmistumine, esitluse koostamine

11. mai

Töö kaitsmine

10. klass

 

2. mai – 2. juuni

Teema valimine, lähtumine seejuures oma võimetest, teadmistest, juhendajaga kokkuleppimine.

11. mai

Osalemine 11. klasside uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmisel.