Keskkonnafoorum

SISU

ME TEADVUSTAME KESKKONNAPROBLEEME NING ARUTLEME TEEMADEL:
 • JÄÄTMED MEIE ELUS
  BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE AVASTAMINE
 • VEEPROBLEEMID
 • VÄLISÕHUGA SEOTUS KESKKONNAPROBLEEMID
 • SÄÄSTEV ARENG
 
PROJEKTI KORRALDAMINE JA EESTVEDAMINE:
 • Projekti veab Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu koostöös kooli juhtkonnaga
 
SIHTGRUPP
 • Osad II ja kõik III kooliastme õpilased (5. – 9.klassid)
 
EESMÄRK:
 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja silmaringi avardamine.
 • Huvi tekitamine looduse ja loodusteaduste vastu.
 • Väärtustada loodust hoidvaid ja sallivaid hoiakuid ning abistavaid ja loodussõbralikke käitumismalle looduses.
 • Programmis osalemise tulemusel on õpilased saanud, kooli kohustusliku programmi väliselt, teadmisi koduvalla loodusväärtustest ning viie põhilise keskkonnavaldkonna (jäätmed, bioloogiline mitmekesisus, välisõhk, vesi, säästev areng) probleemidest ja ka lahendustest.
 • Noorte aktiviseerimine  keskkonnahoidliku kodanikuühiskonna reeglite sisu üle arutlemisel, nende suunamine nimetatud normide  mõistmisel, järgimisel, rakendamisel ning  kaitsmisel nii kodus kui ühiskonnas, lähtudes eelkõige kodukoha identiteedist ja selle loodusväärtustest.
 
PROJEKTI PARTNERID:
 • JÜRI GÜMNAASIUM
 • MTÜ JÜRI GÜMNAASIUMI VILISTLASKOGU
 • RAE VALLAVALITSUS
 • EUROÜLIKOOL
 • SA KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS
 
KESKKONNAFOORUMI AJAKAVA ja TEGEVUSED:

1)  KESKKONNAPÄEVAD
Igale klassiastmele on välja töötatud erinev programm. Igal aastal 5-9 klassides tutvub õpilane ühe keskkonnaprobleemiga (teemaga).

 
5. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM - JÄÄTMED

Kuupäev, kellaaeg
Kellele suunatud
Ürituse nimi
Lektor, vastutaja
2.november 2011
5ABC
Loeng: Mis on jäätmed? Jäätmete taaskasutamine ja korduvkasutamine
Õppejõud Euroülikoolist
II õppeveerand
5ABC
Muistendite konkurss
Eesti keele õpetaja
7.- 28.märts 2011
5ABC
Fotokonkurss
Vilistlaskogu
3.mai 2011
5ABC
Keskkonnafoorumi õpilaste teaduskonverents
Õppedirektor
5.aprill 2011
5.abc
Keskkonnafoorumi loeng
 
Esineja Euroülikoolist
Mai 2011
5ABC
Matka-õppepäev „Tegevused looduses“
Vilistlaskogu, klassijuhataja
 
6. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – BIOLOOGILIE MITMEKESISUS

Kuupäev, kellaaeg
Kellele suunatud
Ürituse nimi
Lektor, vastutaja
19.oktoober 2011
6ABC
Loeng: Mis on bioloogiline mitmekesisus? Eesti maastikud ja maastikukaitse, looduskaitsealad
Õppejõud Euroülikoolist
II õppeveerand
6ABC
Muistendite konkurss
Eesti keele õpetaja
7.- 28.märts 2011
6ABC
Fotokonkurss
Vilistlaskogu
5.aprill 2011
5.abc
Keskkonnafoorumi loeng
 
Esineja Euroülikoolist
3.mai 2011
6ABC
Keskkonnafoorumi õpilaste teaduskonverents
Õppedirektor
 
 
 
 
 
 
7. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – VESI JA VEEPROBLEEMID

Kuupäev, kellaaeg
Kellele suunatud
Ürituse nimi
Lektor, vastutaja
19.oktoober 2011
7ABC
Loeng: levinumad veeprobleemid?
Loeng veest Rae vallas
Õppejõud Euroülikoolist
II õppeveerand
7ABC
Muistendite konkurss
Eesti keele õpetaja
7.- 28.märts 2011
7ABC
Fotokonkurss
Vilistlaskogu
5.aprill 2011
5.abc
Keskkonnafoorumi loeng
 
Esineja Euroülikoolist
III õppeveerand
7ABC
Keskkonnafoorumi õpilaste teaduskonverents
Õppedirektor
Mai 2011
7 ABC
Laager teemal „Vesi kui looduse alus“
Vilistlaskogu, klassijuhataja
 
 
 
 
 
 
8. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – VÄLISÕHK JA KLIIMAPROBLEEMID

Kuupäev, kellaaeg
Kellele suunatud
Ürituse nimi
Lektor, vastutaja
19.oktoober 2011
8ABC
Loeng: välisõhuga seonduvad keskkonnaprobleemid. Kliimasoojenemine
Õppejõud Euroülikoolist
II õppeveerand
8ABC
Muistendite konkurss
Eesti keele õpetaja
7.- 28.märts 2011
8ABC
Fotokonkurss
Vilistlaskogu
5.aprill 2011
5.abc
Keskkonnafoorumi loeng
 
Esineja Euroülikoolist
3.mai 2011
8ABC
Keskkonnafoorumi õpilaste teaduskonverents
Õppedirektor
 
 
 
 
 
 
 9. KLASSIDE ÕPPEPROGRAMM – SÄÄSTEV ARENG

Kuupäev, kellaaeg
Kellele suunatud
Ürituse nimi
Lektor, vastutaja
2.november 2010
9ABC
Loeng: säästev areng kui eesmärk? Säästev areng meie igapäevas
Õppejõud Euroülikoolist
II õppeveerand
9ABC
Muistendite konkurss
Eesti keele õpetaja
7.- 28.märts 2011
9ABC
Fotokonkurss
Vilistlaskogu
5.aprill 2011
5.abc
Keskkonnafoorumi loeng
 
Esineja Euroülikoolist
3.mai 2011
9ABC
Keskkonnafoorumi õpilaste teaduskonverents
Õppedirektor
 
 
 
 
 
 
2) ISEISEV TÖÖ
Fotokonkurss
Põhiteema : „Rae valla loodus” (alateemad täpsustatakse juhendis).
Tähtaeg 28. märts 2011
 
Muistendikonkurss
Teema : Ökokrati 2011. aasta teema (alateemad täpsustatakse juhendis).
Tähtaeg: 25. veebruar 2011
 
 
3) FOTOKONKURSI KOKKUVÕTETE TEGEMINE

Kuupäev
Sisu
Vastutaja
Märts 2011
Kokkuvõtete tegemine fotokonkursist viies kategoorias:
-         1.klassid,
-         2.-3.klassid,
-         4.-6.klassid,
-         7.-9.klassid,
-         10-12.klassid.
Konkursi žürii
 
4) ESSEEKONKURSI KOKKUVÕTETE TEGEMINE

Kuupäev
Sisu
Vastutaja
 Märts 2011
Kokkuvõtete tegemine kolmes vanusegrupis:
-         5.-6. klassid,
-         7.-9.klassid,
-         10.-12.klassid
Konkursi žürii
 
5) RAAMATU  „Jüri Gümnaasiumi keskkonnafoorum 2011” VALMIMINE

Kuup
Töö sisu
aprill 2011
Käsikirja valmimine.
Ra Raamat koosneb:
-        Fotokonkursi parimad tööd
-        Muistendikonkursi parimad tööd
-        JG Keskkonnapäevaga seotud leheküljed
         (8 lk: reportaaž + foto)
-        Keskkonnapäevadest kujundavad kõik osalenud klassid raamatusse ühe lehekülje, mis sisaldab reportaaži ja fotot toimunud üritusest
-        ÖKOKRATI parimad tööd (igale 1. – 4.klassile üks lehekülg, kokku  20lk)
        Muud KESKKONNAFOORUMIGA seotud kirjutised ja fotod
 
6) FOTONÄITUS (IV ÕPPEVEERAND)

Kuup
Kellele suunatud
Toimumise koht
Vastutaja
Mai 2011
JG õpilased, töötajad, külalised
Fuajee
Kooli huvijuht