Praktilise tööna valmis robot, mida saab õppetegevustes kasutada

Täna oli gümnaasiumi 11. klassidel uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmine.

11.a klassi õpilane Sophia Undervits praktilise töö teema oli „Robot Sopt'i ehitamine“, juhendaja Eero Otsus.

Roboti kinkis Sophia koolile, et I-III kooliastme õpilased saaksid seda tundides kasutada.