10. klasside nimekirjad

10. klasside nimekirjad 2021

Sisseastumistingimusi täitnud õpilase taotlus kinnitatakse ARNOs pärast talle lõputunnistuse väljastamist ja põhikoolist väljaarvamist.

Lisaks taotlusele on vajalik esitada taotluste lisad ajavahemikul 14. - 28. juuni 2021.

10. klassis alustavate õpilastega toimuvad vestlused klassijuhatajatega 23. augustil 2021. Registreerimine vestlustele on avatud kooli veebilehel 28. juuni kuni 19. august.

Küsimuste korral on võimalik pöörduda kooli kantseleisse tel 6224200, kool@jyri.edu.ee või gümnaasiumiastme õppedirektori poole tel 6224221, gymnaasium@jyri.edu.ee.

Gümnaasiumisse vastuvõtmise tingimused ja kord

Jüri Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse õpilaste sisseastumiskatsed piirangute ajal