Järgmise õa 1. klassid: kandideerimine spordi- ja muusikaklassi ning inglise keele klassi